top of page
2019_7_30_cdbf7935-adb5-47a5-a9f0-08e929

דבר מנהלת קריית החינוך

מורים, הורים ותלמידים יקרים,

אנחנו מתחילים שנה שניה של קריה מאוחדת. עברנו אתגרים, התחלנו לגבש תרבות ארגונית וכעת אנו יכולים להשקיע בפדגוגיה.

הדגש השנה יהיה על פדגוגיה מוטת עתיד. מונח שטומן בחובו את כל שעלינו לעשות כדי להכין את התלמידים לעולם האמיתי. אותו עולם לא צפוי שמתקדם בקצב מהיר.

כדי ליישם זאת נתמקד ב- 6 עקרונות יסוד:

  1. פרסונליות

  2. שיתופיות.

  3. אי פורמליות

  4. גלוקליות

  5. תמורתיות- יכולת הסתגלות לעולם של אי וודאות ושינוי מתמיד.

  6. תכלול- גיבוש אני שלם ותכלית אישית כדי לשמש עוגן ויציבות בעולם המשתנה.

לפנינו משימה קשה אשר דורשת שינוי של הרגלים, שינוי פארדיגמות ותפיסות ישנות.

צוות המורים של בית הספר מוכן ומזומן למשימה ומוכן ללמידה ולפיתוח מקצועי רלוונטי.

לראיה נפתחו בשכבה ז מסלולים ייחודיים חדשים בצד המסלולים הייחודיים שהיו עד כה. מטרת מסלולים אלה היא לתת מענה לכל תלמיד ותלמידה,  להתאים ולגוון את דרכי הלמידה, את תחומי הלמידה ולתת כלים משמעותיים לתלמידים בעידן הנוכחי.

גם בשכבות הגיל האחרות נערכים הצוותים להוראה אחרת, מענה דיפרנציאלי בכיתות, תקשוב והנחיית למידה עצמית.

השינוי יקרה רק בשילוב ידיים של כל באי בית הספר, אמון אמיתי ושיתוף פעולה.

 יחד אנו בונים קריית חינוך מובילה ומצויינת שתאפשר לתלמידינו להגיע להישגים גבוהים במגוון תחומים, לשאוף למצוינות ולהיות בוגרי בית ספר גאים.

וכפי שאמרה הארייט טאבמן "כל חלום גדול מתחיל באדם חולם. זכרו תמיד שיש בכם את הכח, הסבלנות והתשוקה להגיע לכוכבים ולשנות העולם".

בכל אחד מכם יש את הכח לחלום , לגעת באחר ולשנות את העולם.

 

שנה נפלאה, שנה של חלומות והגשמה,

אורית

bottom of page