כיתות מצוינות בחטיבת הביניים תשפ"א

בחטיבת הביניים ישנן שתי כיתות מצוינות :

1. עמ"ט - עתודה מדעית טכנולוגית.

2. סייבר ואלקטרוניקה. 

תלמידי ו' העולים לכיתה ז' בשנת הלימודים תשפ"א ומעוניינים להשתבץ לאחת מכיתות אלה מתבקשים לצפות בסרטונים.

עליכם לדאוג לצילום של תעודת מחצית א' ולהביא אותו אתכם לראיונות שנקיים - במידה והדבר יתאפשר.

פרטים נוספים - בקרוב...

עתודה מדעית - טכנולוגית

כיתת סייבר ואלקטרוניקה

עתודה מדעית - טכנולוגית

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon