top of page
הערכות תשפ"א 2020-2021
שכבת ט.jpg

עולים לשכבת ט

         עבודת קיץ, הנחיות וחומר למבחני מעבר באנגלית ב 23/08/2020 9:00

הקבצה א 

הקבצה א 1

הקבצה ב

                עבודת קיץ במתמטיקה 

 סייבר / עתודה מדעית

הקבצה א

הקבצה ב

הקבצה ג

מתמטיקה.jpg

קבצים להורדה

אגו

ז, ח, ט

אין צורך להדפיס ניתן ורצוי לעבוד ישירות מהקובץ

bottom of page