top of page

למידה מרחוק

מתמטיקה

תלמידים יקרים,

לפניכם מטלת למידה מרחוק בנושא סטטיסטיקה.

1. העתיקו למחברת את סיכום הנושא מעמוד 199 ספר חלק ב'
2. ענו על המטלות הבאות ספר חלק ב' עמוד 199 שאלות 2, 3, 5, 7


תלמידי הקבצות ב' ו- ג'  מתבקשים לא לענות על הסעיפים המבקשים לשרטט דיאגרמת עוגה או אחוזים!

3. במפגש ביום שלישי בשבוע הבא, יתקיים מבדק דיגיטלי קצר על העבודה.

 

- על כל תלמיד לכתוב שם ושם משפחה על דף המטלה

- על כל תלמיד לשלוח למורה עד יום ד' ב 12 בצהריים את המטלה פתורה.

   השליחה היא לווטסאפ, למייל או למשוב לפי דרישת המורה למתמטיקה.

היום בשעות השיעור במערכת 12 עד 13, ניתן לשלוח למורים שאלות בקבוצת ווטסאפ (אם יש), בווסטאפ האישי או במשוב.

 

בהצלחה !!

סרטוני עזר ללמידה :

1. ייצוג נתונים באמצעות דיאגרמת מקלות.

2. ייצוג נתונים באמצעות דיאגרמת עוגה.

*** סרטוני הסבר נוספים יישלחו דרך הווטסאפ

bottom of page