top of page

צוות יקר,

ביום שני נקיים יום שיא בנושא מנהיגות :

להלן הלו"ז

8:30-9:50

🔹מנהיג במסכה (קישור לתלמידים ל 8 המצגות)

🔹שיעור חברה בנושא מנהיגות ומועצת תלמידים ובסופו ימלאו תלמידי שכבות ח'-ט' טופס במידה וירצו להצטרף.

משכבה ז אבקש שמות של  מספר מועמדים (לא נציגים) להתמודדות על יצוג הכתה במועצה (בחירות 15.11)

 

10:15-11:35

🔹צפייה בסרט "תיכון ההזדמנות האחרונה". בתחילת הסרט יישלחו לתלמידים שאלות לצפייה.

🔹בסיום הסרט נחזור למליאה לשיח ודיון על מה שצפינו וסיכום היום

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"אופן ההכנה"

  1. חיברנו את שיעור 1-2 כי אורך המשימה הראשונה יכול להשתנות מכתה לכתה.

           המלצה למנהיג במסכה (עד חצי שעה)

​    2. להלן קישור לאתר בה"ס ובו 8 לינקים ל 8 מצגות שונות בנושא מנהיג במסכה. ביום השיא, כל מחנכת תחלק             את הכתה בזום ל 8 חדרים ותשלח את הלינק המצורף. מבקשת שהלינק ישלח ביום השיא בלבד!.

 

 https://www.ginsburgcampus.com/copy-of-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%96-1

 

         כל חדר יפתח את הלינק  בהתאם למספר שלו .

         המלצה: לפני הלחיצה על צור חדר הפכו נציג אחד משם ל CO HOST  כך שיוכל לשתף מסך עם החדר שלו. על             הנציג לפתוח את המצגת דרך המחשב. תאמרו לילדים שדרך המחשב זה יעבוד טוב יותר.

     3. על הילדים לזהות את המנהיג/ה לפי הרמזים שעל הקלפים הנפתחים. הם יכולים בהחלט להשתמש בגוגל .

         לא מספיק שזיהו את המנהיג.... עליהם למצוא את הקשר שבין הרמזים לדמות. (כ -10 דק)

יום שיא מנהיגות

הנחיות למורה

סדר יום 

WhatsApp Image 2020-11-09 at 07.04.20.jp
‏‏לכידה.PNG

מקצועות לימוד

    4. מחזירים את כולם למליאה. מצ"ב לינק למצגת למורה בלבד.  המצגת מסודרת לפי מספרי הקבוצות. 

        בסבב, הקבוצה תאמר מי המנהיג שהיה לה ולמה הרמזים האלה קשורים אליו/ה (יש גם רמזים קשים. לא נורא).

        שני השקפים אח"כ הם שקף שם הדמות ותמונה ושקף מידע והסבר שניתן לקרוא עם הילדים.

    5. המשך השיעור: מצגת בנושא מנהיגות,

        להלן לינק למצגות (שימו לב ♥ ישנן 3 מצגות – כל מצגת מיועדת לשכבה אחרת, בחרו את המתאימה לכם.            המצגות לפי שכבות)

    6. מחנכות שכבה ח – ט: בסיום המצגת ממש לפני ההפסקה שלחו לתלמידים את הלינק הבא של טופס גוגל

         למעוניינים להצטרף למועצת התלמידים.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMnP5bSou7SntdMXdcvmKLKQZBORIzYxXqsXwM8Uyrmmbiw/viewform

    7. הפסקה

    8. שיעורים 3-4 : הקרנת סרט התעודה "תיכון ההזדמנות האחרונה" אורך: 50 דקות.

        מצ"ב מצגת עם "שאלות צפייה" לינק למשדר ושאלות לדיון. 

המלצה: על מנת לקרוא כמה שיותר תשובות מהתלמידים ניתן להכין לוח שיתופי (פדלט, מנטימיטר)

    10. שיח סגירת היום ומענה על משוב יום מנהיגות להלן קישור למשוב, יש להעבירו לתלמידים.

 

                                 https://forms.gle/VTcvDgepPfqaRwAE6

  תודה על שיתוף הפעולה,

                           ליאת אביטל ויונת גרוס

bottom of page