הערכות תשפ"א 2020-2021

קבצים להורדה

עולים לשכבת ז

עולים לשכבת ח

עולים לשכבת ט

הנחיות למבחני מעבר באנגלית

הקבצה א 1

הקבצה א

הקבצה ב

עבודת קיץ במתמטיקה 

 סייבר / עתודה מדעית

רגילה

תגבור

עבודת קיץ במתמטיקה 

 סייבר / עתודה מדעית

רגילה

חוברת עבודה באנגלית

סייבר / עתודה מדעית

רגילה

אגו

ז, ח, ט

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon